33/2007 – Powołanie osoby zarządzającej – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Koelner SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28.05.2007 r. postanowiła powołać do składu Zarządu, na kolejną kadencję Pana Tomasza Mogilskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pan Tomasz Magilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w Koelner s.c. Od 2002 r. do dziś pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Koelner SA. Od 1996 r. Pan Tomasz Mogilski prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą „Artax Tomasz Mogilski” oraz jest wspólnikiem spółek Max s.c. i Inter-Foto sp.jawna. Pan Tomasz Mogilski jest członkiem Rady Nadzorczej Śrubex SA. Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Tomasza Mogilskiego nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Go to top