33/2006 – Rejestracja spółki zależnej Rawl Scandinavia AB w Szwecji

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 16.10.2006 r. przez Bolagsverket (Biuro Rejestracji Spółek) w Sundsvall (Szwecja) spółki zależnej „Rawl Scandinavia AB”. Kapitał zakładowy spółki wynosi 500.000 SEK (ok. 50 tys. EUR). Udział Koelner SA w kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.

Go to top