31/2007 – Rejestracja spółki zależnej Koelner Finance Ltd w Dublinie (Irlandia)

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 10.05.2007 r. przez irlandzki Rejestr Przedsiębiorstw (Registrar of Companies) w Dublinie (Irlandia) spółki zależnej „Koelner Finance Limited” (Spółka). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 EUR. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym wynosi 50% i uprawnia do 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe 50% udziałów należy do spółki Rawlplug Limited, w której Koelner SA posiada 100% udziałów. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność finansowa. Założenie spółki Koelner Finance Ltd. jest jednym z elementów strategii optymalizacji podatkowej w Grupie Koelner.

Go to top