31/2005 – Zgoda Rady Nadzorczej na zakup udziałów w spółce RIVKER Kft

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 27.06.2005 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na na zakup 51% tj. 153 udziałów o wartości 10.000 HUF każdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością RIVKER Kft. z siedzibą w Budapeszcie (1105 Budapest, Mongol u. 41) należących do Istvana i Andrasa Tari – obywateli Węgier – o wartości nominalnej 1.530.000 HUF, za kwotę 2.550.000 EUR.

Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – informacja poufna

Go to top