30/2006 – Zakończenie subskrypcji akcji serii C

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 30 września 2006 r. zakończyła się subskrypcja akcji serii C Koelner SA.
1) Subskrypcja trwała od 16 sierpnia do 30 września br.
2) Przydział akcji nastąpił w dniu 30 września br.
3) Subskrypcją objętych zostało 185.400 akcji serii C.
4) Liczba osób, które złożyły zapisy i którym przydzielono akcje serii C -32 osoby
5) Cena po jakiej były nabywane akcje serii C – 1 zł
6) W ramach subskrypcji zapisy złożono na 185.400 akcji serii C
7) W ramach subskrypcji przydzielono 185.400 akcji serii C
8) Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 185.400 x 1 zł = 185.400 zł
9) Łączne koszty, które zostaną zaliczone do kosztów emisji oraz średni
koszt przeprowadzenia subskrypcji zostaną podane w późniejszym terminie.

[link KOELNER SA wg PSR 2006-06-30 SA-P 2006.pdf]

Go to top