3/2021 – Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Australia Pty Ltd w Australii

Zarząd Rawlplug S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02.04.2021 r. doszło do rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC)  z siedzibą w Sydney (Australia) spółki zależnej pod firmą Rawlplug Australia Pty Ltd z siedzibą w Eastern Creek („Spółka”). Wyłącznym wspólnikiem nowoutworzonej Spółki jest Emitent.

Spółka będzie prowadziła działalność handlową polegającą na sprzedaży produktów z oferty Emitenta na terytorium Australii.

Założenie spółki Rawlplug Australia Pty Ltd na terenie Australii wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych na rynkach światowych. Grupa obecnie rozwija swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

 

Go to top