3/2019 – Zmiana do Umowy wieloproduktowej o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2019 r. Spółka podpisała Aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 3 marca 2014 r. z ING Bank Śląski S.A., o której informowała w raportach bieżących: nr 3/2014 z dnia 4 marca 2014 r., nr 8 z dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz nr 23 z dnia 23 grudnia 2015 r. Aneks zwiększa limit kredytowy przyznany Spółce do 70 mln zł oraz wydłuża termin spłaty do 27 lutego 2022 r.

Go to top