3/2018 – Zwiększenie przyznanego limitu w umowie kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2018 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do czterostronnej umowy kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) a spółkami („Kredytobiorcy”):
1.           Rawlplug S.A.
2.           Koelner Polska sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki)
3.           Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki),
o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku.

Aneks zwiększa kwotę przyznanego limitu z 45.000.000 zł do 60.000.000 zł dla wszystkich Kredytobiorców. W ramach przyznanego limitu Bank udostępni kredyt w następujących sublimitach:
1.           Rawlplug S.A. – 60.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.
2.           Koelner Polska sp. z o.o. – 60.000.000 zł.
3.           Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. – 60.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.

Kredyt zostanie spłacony do 26 lutego 2021 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową, której bazą jest stopa WIBOR/EURIBOR/LIBOR (w zależności od waluty wykorzystania) dla depozytów jednomiesięcznych.

Go to top