3/2017 – Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2017 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks zwiększa limit wierzytelności przyznany Spółce z 79 mln zł do 84 mln zł. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top