3/2016 – Aneks do znaczącej umowy kredytowej z BNP Paribas Polska S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16.02.2016 r. podpisany  został z bankiem BNP Paribas Polska S.A. Aneks do Umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 2/2013 z dnia 5.03.2013 r. oraz nr 6/2015 z dnia 1.04.2015 r. Aneks zwiększa kwotę limitu do 40 mln zł i wydłuża termin spłaty kredytu do dnia 3.04.2017 r.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top