3/2015 – Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Portugal LDA. w Portugalii

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 4.02.2015 r. przez Sąd Gospodarczy w Lizbonie (Portugalia) spółki zależnej Rawlplug Portugal LDA. z siedzibą w Lizbonie („Spółka”). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 tys. EUR i objęty został w następujący sposób:

  • 99% udziałów uprawniających do 99% głosów na walnym zgromadzeniu objęła Rawlplug S.A.,
  • 1% udziałów uprawniających do 1% głosów na walnym zgromadzeniu objęła Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., która jest spółką zależną od Rawlplug S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.

Go to top