3/2014 – Umowa wieloproduktowa o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną trójstronną Umowę Wieloproduktową pomiędzy Rawlplug S.A. („Emitent”), Koelner Łańcucką Fabryką Śrub Sp. z o.o. („KŁFŚ”) będącą spółką zależną od Emitenta a ING Bank Śląski S.A. („Bank”). Bank stawia do dyspozycji w ramach zawartej umowy odnawialny limit kredytowy w maksymalnej wysokości 50.000.000,00 zł. Termin spłaty limitu przypada na 02.03.2016 r.

Bank w ramach limitu kredytowego udostępnia:

1) Emitentowi sublimit kredytowy w wysokości 45.000.000,00 zł do wykorzystania w formie kredytu obrotowego,
2) Emitentowi oraz KŁFŚ sublimit kredytowy w wysokości 5.000.000,00 zł do wykorzystania w formie akredytyw udzielonych przez Bank.

 

Oprocentowanie oparte jest na stopach bazowych WIBOR, EURIBOR lub LIBOR (w zależności od waluty wykorzystania akredytyw) powiększonych o marżę Banku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top