3/2011 – Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu wczorajszym Emitent otrzymał zwrotnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks zwiększa limit z 51.500.000 zł do 58.500.000 zł. Termin spłaty zwiększonej transzy limitu ustalony został na dzień 15 lutego 2012 r. Zwiększony limit może być wykorzystany w formie kredytu rewolwingowego lub gwarancji bankowej. Szczegółowe warunki umowy zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym oraz raportach rocznych Spółki. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top