3/2010 – Rejestracja spółki zależnej Koelner d.o.o. w Chorwacji

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 25.01.2010 r. przez Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu (Chorwacja) spółki zależnej Koelner d.o.o. z siedzibą w Mala Gorica, Chorwacja (Spółka). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 361 tys. HRK. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.

Go to top