3/2009 – Korekta prognozy wyników za rok 2008

Zarząd Koelner SA informuje niniejszym o zmianie prognoz na rok 2008, zawartych w raportach bieżących nr 37/2006 z dnia 20 listopada 2006 r., 6/2008 z dnia 3 marca 2008 r., 28/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. oraz 36/2008 z dnia 14 listopada 2008 r.

Zarząd prognozuje, że:
1) przychody netto ze sprzedaży za rok 2008 wyniosą 627 mln zł, wobec prognozowanych wcześniej 650 mln zł,
2) zysk na działalności operacyjnej za rok 2008 wyniesie 35 mln zł, wobec prognozowanych wcześniej 42 mln zł,
3) strata netto za rok 2008 wyniesie 6,5 mln zł, wobec prognozowanego wcześniej zysku netto 9 mln zł.

Podstawową przyczyną dokonania korekty zysku z działalności operacyjnej jest zdecydowane osłabienie koniunktury w branży budowlano-montażowej w ostatnich miesiącach 2008 roku, szczególnie w grudniu.
Negatywny wpływ na wynik netto miały również ujemne wyceny rozrachunków w Grupie w IV kwartale (-7 mln zł, w tym w Śrubeksie -5 mln zł), jak również wycena opcji walutowych w Śrubeksie (-2,2 mln zł) oraz transakcji zamiany stopy procentowej w Koelner SA (-1,9 mln zł).

Zarząd monitoruje wykonanie prognozy na bieżąco.
Zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem ewentualne korekty prognozy są publikowane niezwłocznie po opublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego.

Go to top