3/2008 – Zawiadomienie o nabyciu akcji i przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym Spółki

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, iż w wyniku nabyć akcji, przez Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO oraz Lukas FIO („Fundusze”), rozliczonych w dniu 17 stycznia 2008 r., Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Koelner SA.

Przed zwiększeniem udziałów na rachunkach Funduszy znajdowało się 1.613.569 akcji Koelner SA co stanowiło 4,997% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.613.569 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 4,997% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Koelner SA.

W dniu 17 stycznia 2008 r. na rachunkach papierów wartościowych Funduszy znajdowało się łącznie 1.664.569 akcji, co stanowi 5,155% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.664.569 głosów, co stanowi 5,155% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Koelner SA.

Go to top