3/2007 – Przekroczenie progu 25% w kapitale zakładowym Śrubex SA.

Zarząd Koelner SA informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 1 lutego 2007 roku transakcji pakietowych zawartych w dniu 26 stycznia 2007 roku, spółka Koelner SA (KOELNER) nabyła 179.806 akcji akcji w „Fabryce Śrub Śrubex SA” w Łańcucie („Śrubex SA”).

Przed nabyciem akcji w dniu 1 lutego, KOELNER posiadał w Śrubex SA 359.613 akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA.

W wyniku nabycia rzeczonych akcji, wraz z posiadanym dotychczas pakietem akcji Śrubex SA, KOELNER dysponuje 539.419 akcjami Śrubex SA. Posiadane przez KOELNER akcje w Śrubex SA stanowią łącznie 29,9999% udział w kapitale Śrubex SA oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA.

W dniu 30 stycznia 2007 roku KOELNER ogłosił wezwanie do wszystkich akcjonariuszy na sprzedaż akcji w liczbie pozwalającej na wykonywanie do 66% głosów w Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA. Cena zaoferowana akcjonariuszom Śrubex SA jest równa cenie zapłaconej za 179.806 akcji w transakcji pakietowej. Strategicznym celem KOELNER jest dokonanie połączenia przez przejęcie (w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych) Śrubex SA i wydanie akcji KOELNER SA akcjonariuszom Śrubex SA w zamian za akcje posiadane przez nich w Śrubex SA.

Go to top