3/2006 – Obniżenie kapitału zakładowego w Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o.

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał dzisiaj informację o rejestracji w dniu 22.02.2006 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej Koelner Górny Śląsk Sp. z o.o. z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 50.000 zł. Obniżenie nastąpiło w wyniku umorzenia udziałów. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym nie uległ zmianie i wynosi 100%.

Go to top