3/2004 – Prognoza wyników finansowych

Zarząd Koelner SA przedstawia prognozę wyników finansowych dla Grupy Kapitałowej Koelner na lata 2004-2005:

I. Prognoza wyników w mln zł.

1. Rok 2004
– Przychody netto ze sprzedaży: 161 mln zł
– EBITDA (Zysk operacyjny + amortyzacja): 30 mln zł
– Zysk operacyjny: 28 mln zł
– Zysk netto: 21 mln zł

2. Rok 2005
– Przychody netto ze sprzedaży: 230 mln zł
– EBITDA (Zysk operacyjny + amortyzacja): 44 mln zł
– Zysk operacyjny: 39 mln zł
– Zysk netto: 30 mln zł

II. Podstawy i istotne założenia prognozy

1. Pozyskanie z publicznej emisji Akcji serii B około 70 mln zł;
2. Uzyskanie na koniec 2005 roku około 20-23% udziału w rynku mocowań budowlanych w Polsce oraz około 3-4% w rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce;
3. Uzyskanie na koniec 2005 roku około 10% udziału w rynku mocowań budowlanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz około 2% w rynku narzędzi i elektronarzędzi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej;
4. Wzrost rynku mocowań budowlanych w Polsce o około 10-15% w 2005 w stosunku do roku poprzedniego oraz wzrost rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce o około 10% w 2005 r. w stosunku do roku poprzedniego;
5. Wzrost rynku mocowań budowlanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej o około 15% w 2005 w stosunku do roku poprzedniego oraz wzrost rynku narzędzi i elektronarzędzi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej o około 10-15% w 2005 r. w stosunku do roku poprzedniego;
6. Inflacja średnioroczna w Polsce w okresie prognozy 3,5%

Monitorowanie możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie dokonywane na bieżąco przez Spółkę, w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów. Ocena możliwości realizacji planowanych wyników finansowych zawarta będzie w raportach kwartalnych, a ewentualna korekta prognozy będzie sporządzana po opublikowaniu raportów okresowych.

Wrocław, dn. 2 listopada 2004 roku

Zarząd Koelner SA

Go to top