28/2019 – Rejestracja spółki zależnej Rawlplug S.R.L. na terenie Włoch

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z 18.09.2019 r. Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.11.2019 r. doszło do rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Izbę Handlową w Padwie spółki zależnej pod firmą Rawlplug S.R.L. („Spółka”) z siedzibą w Padwie (Republika Włoska). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 tys. EUR i w 100% objęty został przez Rawlplug S.A.

Spółka będzie prowadziła działalność handlową polegającą na sprzedaży produktów z oferty Rawlplug na terytorium Włoch.

Założenie spółki Rawlplug S.R.L na terenie Włoch wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych na rynku europejskim. Grupa obecnie rozwija swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

Go to top