28/2008 – Korekta prognozy wyników za rok 2008

Zarząd Koelner SA informuje niniejszym o zmianie prognoz na rok 2008, zawartych w Raportach bieżących nr 37/2006 z dnia 20 listopada 2006 roku oraz 6/2008 z dnia z dnia 3 marca 2008 roku.

Zarząd prognozuje, że:
1) przychody netto ze sprzedaży za rok 2008 wyniosą 730 mln zł, wobec prognozowanych wcześniej 794 mln zł,
2) zysk na działalności operacyjnej za rok 2008 wyniesie 65 mln PLN, wobec prognozowanych wcześniej 79 mln zł,
3) zysk netto za rok 2008 wyniesie 20 mln PLN, wobec prognozowanych wcześniej 50 mln zł.

Podstawową przyczyną dokonania korekty jest umocnienie wartości złotówki. Negatywnie na wyniki finansowe wpływa wycena bilansowa aktywów finansowych oraz niższe w przeliczeniu na złotówki wpływy ze sprzedaży eksportowej.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na dokonanie korekty jest osłabienie w branży budowlano-montażowej.
Mając na uwadze dokonaną korektę prognozy wyników finansowych Koelner SA na rok 2008, Zarząd postanowił uchylić prognozę wyników finansowych na rok 2009, podaną do publicznej wiadomości w dniu 20.11.2006 roku – raport bieżący nr 37/2006.
Zarząd Koelner SA uchwali prognozę wyników finansowych na rok 2009 po przeanalizowaniu wyników finansowych za rok 2008 oraz sytuacji gospodarczej w kraju.
Zarząd monitoruje wykonanie prognozy na bieżąco. Zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem ewentualne korekty prognozy są publikowane niezwłocznie po opublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego.

Go to top