28/2006 – Zbycie akcji przez osoby mające dostęp do informacji poufnej

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) od:
a) osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce o sprzedaży w transakcji sesyjnej w dniu 21.08.2006 r.: – 3.000 akcji Spółki po 39 zł za akcję, – 12.000 akcji Spółki po 39 zł za akcję,
b) osoby pełniącej funkcję w radzie nadzorczej Spółki o sprzedaży w transakcji sesyjnej w dniu 21.08.2006 r. 125.000 akcji po 39 zł za akcję.
Osoby zobowiązane do przekazania informacji emitentowi nie wyraziły zgody na publikowanie ich danych osobowych.

Go to top