28/2005 – Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 1.04.2005 r. prze

Kapitał zakładowy spółki wynosi równowartość 330.000 EUR. Udział Koelner S.A. w kapitale zakładowym wynosi 98,3% i uprawnia do 98,3% głosów na walnym zgromadzeniu. Udziały te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym. Wnoszone aktywa stanowić będą środki trwałe do produkcji technik zamocowań dla budownictwa i zostana zakupione przez Spółkę od Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Wartość aktywów, która zostanie ujawniona w księgach rachunkowych Spółki wynosić będzie równowartość 330.000 EUR.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 12 RO – rejestracja zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego

Go to top