27/2011 – Zmiana formy prawnej większościowego akcjonariusza Emitenta

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 9 grudnia 2011 roku Emitent otrzymał od spółki pod firmą Amicus Poliniae Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (poprzednio „Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu), która to spółka jest w stosunku do Koelner SA podmiotem dominującym, posiadającym 58,67% akcji Emitenta, informację, iż w dniu 8 grudnia 2011 roku zostało doręczone tej spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 30 listopada 2011 roku, dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia spółki „Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k. w spółkę kapitałową pod firmą Amicus Poliniae Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka Amicus Poliniae Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403723.

Go to top