27/2006 – Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA o limit wierzytelności

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 24.07.2006 r. podpisany został aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA o limit wierzytelności z dnia 26.06.2003 r. Aneks zwiększa limit do 58.000.000 PLN. Zwiększona wartość limitu zabezpieczona została zastawem na zapasach Spółki. Limit został udzielony do dnia 31.12.2007 r. Szczegółowe warunki umowy zostały przedstawione w Prospekcie Emisyjnym oraz raportach rocznych Spółki. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top