26/2020 – Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Vietnam Company Limited na terenie Wietnamu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z 15.01.2020 r. Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9.10.2020 r. doszło do rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Departament Planowania i Inwestycji Prowincji Binh Duong spółki zależnej pod firmą Rawlplug Vietnam Company Limited („Spółka”) z siedzibą w Lai Uyen (Socjalistyczna Republika Wietnamu). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 tys. USD i w 100% objęty został przez Rawlplug S.A.

Spółka będzie prowadziła działalność produkcyjną polegającą na produkcji wyrobów budowlano-montażowych z oferty Rawlplug.

Utworzenie Spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

Go to top