26/2010 – Powołanie Prokurenta Spółki

Zarząd Koelner SA informuje, że uchwałą Zarządu Spółki z dnia 10.12.2010 r. Panu Bogdanowi Nyczajowi została udzielona prokura samoistna i jednocześnie powołany on został na prokurenta Spółki. Pan Bogdan Nyczaj jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1994 – 1998 był dyrektorem warszawskiego oddziału Koelner SA, w latach 1999-2005 Product Managerem w Koelner SA, w latach 2005-2009 Export Managerem w Koelner SA, w 2010 roku został Dyrektorem Działu Eksportu.
Pan Bogdan Nyczaj nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Dane Pana Bogdana Nyczaja nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Go to top