26/2009 – Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisany w dniu 23 listopada br aneks do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska SA z 25 października 2005 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
Zmianie uległa kwota i waluta umowy:

* do 23 listopada br zadłużenie Spółki wynosiło – PLN 30.707.422,27 oraz EUR 4.698.490,25
* od 24 listopada br zadłużenie Spółki wynosi – PLN 7.707.422,27 oraz EUR 4.698.490,25 oraz GBP 5.000.000,00.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Powyższe przewalutowanie części kredytu stanowi element naturalnego zabezpieczenia pozycji walutowych Grupy Koelner SA.

Go to top