26/2008 – Umowa nabycia udziałów w Stahl GmbH (Niemcy)

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki zwrotnie podpisana 30 czerwca 2008 r. umowa pomiędzy Koelner SA a Unipalm Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) dotycząca nabycia udziałów w spółce Stahl GmbH z siedzibą w Winterbach w Niemczech. Umowa ta jest wykonaniem przez Koelner SA opcji kupna zawartej w umowie z dnia 30 marca 2007 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2007. Cena nabycia udziałów wynosi 5.544.355,11 EUR (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć euro 11/100). Cena nabycia udziałów zostaje potrącona z kwoty 5.544.355,11 EUR (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć euro 11/100), należnej i płatnej na rzecz Koelner SA ze strony Unipalm Ltd na podstawie umowy pożyczki zawartej dnia 30 marca 2007 r. o czym informowano w raporcie bieżącym nr 19/2007.

Go to top