25/2018 – List Intencyjny w sprawie utworzenia spółki joint venture w Chinach

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05.11.2018 r. podpisany został list intencyjny z partnerem biznesowym Shanghai Yafo Capital Asset Management Co. Ltd z siedzibą w Szanghaju (Chiny), o utworzeniu produkcyjno-handlowej spółki joint venture. Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja specjalistycznych technik zamocowań pod marką RAWLPLUG oraz ich dystrybucja na terenie Chin. Zgodnie z zawartym porozumieniem Rawlplug S.A. obejmie w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki 40% udziałów. Wkładem Rawlplug S.A. będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera biznesowego pokryte będą wkładem gotówkowym. Podpisanie umowy joint-venture oraz rejestracja spółki planowane są na I kwartał 2019 roku.

Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG S.A. w zakresie ekspansji zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, na których rynek chiński pełni rolę wiodącą. Będzie ona drugim podmiotem funkcjonującym na tym rynku po Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., której przedmiotem działalności jest centralizacja zakupów importowych Grupy RAWLPLUG na terytorium Chin oraz dystrybucja towarów handlowych na terenie Azji. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności również na rynkach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Australii oraz Afryki.

Go to top