24/2017 – Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 14.12.2017 r.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2017 r. we Wrocławiu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia rozpatrzone zostały wszystkie punkty planowanego porządku obrad oraz nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna szczegółowa:  §38 ust. 1 pkt  7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Uchwały NWZ Rawlplug S.A. z dnia 14.12.2017 r. (199,7 KB)-12-14

Tekst jednolity Statutu Spółki (240,3 KB)

Załącznik do projektu uchwały – Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. (174,2 KB)

Go to top