24/2009 – Zbycie 100% akcji Śrubex SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w wyniku wykonania umowy przeniesienia akcji i wniesienia wkładu z dnia 14 października 2009 roku, zawartej przez KOELNER z FARMLORD Trading Ltd., spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) będącą podmiotem w 100% zależnym od KOELNER (dalej „FARMLORD”), wszystkie posiadane przez KOELNER akcje spółki Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. z siedzibą w Łańcucie (dalej „ŚRUBEX”) – tj. 1.744.621 akcji zwykłych na okaziciela ŚRUBEX, stanowiących 97,027% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.744.621 głosów reprezentujących 97,027% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ŚRUBEX – zostało przeniesionych w dniu 29 października 2009 r. przez KOELNER na rzecz FARMLORD, jako wkład niepieniężny, wniesiony przez KOELNER na poczet objęcia oraz opłacenia w całości nowych udziałów FARMLORD, utworzonych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego FARMLORD.
W wyniku zbycia powyższych akcji ŚRUBEX na rzecz FARMLORD, KOELNER nie posiada bezpośrednio żadnych akcji ŚRUBEX, natomiast akcje te posiada FARMLORD, będący podmiotem w 100% zależnym od KOELNER.

Go to top