24/2007 – Asymilacja 1.500.000 szt. akcji serii D przez KDPW

Zarząd Koelner SA informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Uchwałą nr 285/07 postanowił dokonać w dniu 20 kwietnia 2007 r. asymilacji 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Koelner SA oznaczonych kodem PLKLNR000041 z 30.520.600 akcjami zwykłymi na okaziciela Koelner SA oznaczonych kodem PLKLNR000017.

Go to top