24/2005 – Zbycie udziałów w spółce zależnej Koelner SK

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 5 maja 2005 r. podpisana została umowa pomiędzy Koelner S.A. a SG FIX s.r.o. z siedzibą w Myjavie (Słowacja). Na mocy w/w umowy SG FIX s.r.o. odkupi od Koelner S.A. 51 akcji spółki Koelner SK a.s. z siedzibą w Myjavie (Słowacja) po 10.000 SKK za jedną akcję. Akcje te stanowią 51% kapitału zakładowego Koelner SK a.s. i uprawniają do 51% głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość nominalna 1 akcji wynosi 10.000 SKK. Wartość ewidencyjna akcji w księgach Spółki wynosi 52.785 PLN. Zbywane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Koelner SK.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Go to top