23/2015 – Zmiana do Umowy wieloproduktowej o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2015 r. Spółka podpisała Aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 3 marca 2014 r. z ING Bank Śląski S.A., o której informowała w raporcie bieżącym nr 3/2014 z dnia 4 marca 2014 r. oraz nr 8 z dnia 7 kwietnia 2015 r. Aneks zwiększa  limit kredytowy przyznany Spółce z 50 mln zł do 60 mln zł oraz wydłuża termin spłaty do 23 lutego 2019 r. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top