23/2011 – Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Koelner SA, Koelner Łańcucka Fabryka Śrub

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2011 z dnia 17.10.2011 oraz informacji zamieszczonych w raportach okresowych za II półrocze oraz za III kwartał br. odnośnie restrukturyzacji  wartości intelektualnych w Grupie Koelner SA Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od niezależnego rzeczoznawcy wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw (ZCP), które będę przedmiotem aportów do spółki celowej. Wartości te przedstawiają się następująco: ZCP wydzielona z Koelner SA: 213,5 mln zł, ZCP wydzielona z Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.: 73,2 mln zł, ZCP wydzielona z Wapienica Sp. z o.o.: 11,4 mln zł. Łączna wartość zorganizowanych części przedsiębiorstw wynosi 298,1 mln zł. Będzie to równocześnie wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał własny w zależnej spółce celowej K-SPV 26 Sp. z o.o. (nazwa docelowa: Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.). Wniesienie aportów wraz z podwyższeniem kapitału w spółce celowej będzie miało miejsce 30 listopada br.

Go to top