23/2010 – Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2009 z dnia 30.04.2009 r. Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał zwrotnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks zmienia harmonogram spłat tak, że łącznie do spłaty w 2010 r. przypada kwota 8,5 mln zł, a w 2011 r. 31,5 mln zł. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki wynoszących na dzień sporządzenia raportu 279,4 mln zł.

Go to top