23/2009 – Spełnienie się warunków zawieszających określonych w znaczącej umowie przedwstępnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2009 z 25.08.2009r. Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o spełnieniu się warunku zawieszającego wynikającego z wielostronnej przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 25.08.2009r. (Umowa), o której Spółka informowała w w/w raporcie bieżącym, tj.: Prezes UOKIK wydał decyzję o wyrażeniu zgody na koncentrację przedsiębiorców polegającą na przejęciu przez Nabywcę kontroli nad Śrubex SA. Nabywca poinformował również, iż badanie due dilligence Śrubex SA nie wykazało ryzyk, które skłoniłyby Nabywcę do skorzystania z uprawnienia do złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wyniki badania Śrubex SA są dla Nabywcy niesatysfakcjonujące. Została również utworzona określona w Umowie struktura korporacyjna, w tym założone lub nabyte właściwe Spółki Celowe. Tym samym spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające określone w Umowie

Go to top