23/2007 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 1.500.000 szt. akcji serii D

Zarząd Koelner SA informuje, że Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 238/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLKLNR000041”. Zarząd Giełdy postanowił również wprowadzić powyższe akcje z dniem 20 kwietnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW SA w dniu 20 kwietnia 2007 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym.

Go to top