23/2006 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA

Zarząd Koelner SA podaje do wiadomości listę akcjonariszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koelner SA, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2006 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Amicus sp. z o.o. s.k. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 19.100.000, co stanowi 80,25% głosów na tym zgromadzeniu i 62,96% w ogólnej liczbie głosów,

Koelner Nieruchomości sp. z o.o. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji 1.250.000, co stanowi 5,25% głosów na tym zgromadzeniu i 4,12% w ogólnej liczbie głosów.

Go to top