23/2004 – Zgoda RN na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach zależnych

Zarząd Koelner SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego:

1. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Koelner Vilnius” z siedzibą w Wilnie, z kwoty 800.000,00 LTL do kwoty 1.600.000,00 LTL, poprzez utworzenie 800.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1,00 LTL każdy, przy czym wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika „Koelner” SA

2. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Koelner Tworzywa Sztuczne” z siedzibą we Wrocławiu, z kwoty 21.000.000,00 PLN do kwoty 26.000.000,00 PLN, poprzez utworzenie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy, przy czym wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika „Koelner” SA

3. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Koelner Kiev” z siedzibą w Kijowie, z kwoty 133.357,50 UAH do kwoty 1.483.357,50 UAH, przy czym całość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym obejmą dotychczasowi wspólnicy, w tym „Koelner” SA obejmie 1.468.523,93 UAH.

4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Koelner CZ s.r.o.” z siedzibą w Pradze, z kwoty 4.000.000,00 CZK do kwoty 14.800.000,00 CZK, przy czym całość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie jedyny wspólnik „Koelner” SA

Go to top