22/2009 – Zawarcie znaczącej umowy oraz objęcie nowych udziałów w spółce zależnej

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy z FARMLORD TRADING LIMITED z siedzibą na Cyprze, należącą w 100% do KOELNER SA, na mocy której KOELNER SA przeniosła na rzecz FARMLORD TRADING LIMITED 1.744.621 akcji Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. z siedzibą w Łańcucie o wartości nominalnej 2,41 PLN za jedną akcję, co stanowi 97,027% kapitału zakładowego Łańcuckiej Fabryki Śrub Śrubex SA, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym FARMLORD TRADING LIMITED. Akcje te uprawniają do 1.744.621 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 97,027% ogółu głosów. Cena nominalna udziałów objętych przez KOELNER SA w kapitale zakładowym FARMLORD TRADING LIMITED wynosi 1.000 EUR, zaś ich wartość emisyjna 18.358.000 EUR. Udział KOELNER SA w kapitale zakładowym FARMLORD TRADING LIMITED nie zmienił się i wynosi 100%.
Inwestycja ma charakter krótkoterminowy. Zawarcie umowy z FARMLORD TRADING LIMITED związane jest z wykonaniem postanowień wielostronnej przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej przez Koelner SA w dniu 25.08.2009 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2009 w dniu 25.08.2009 r.

Go to top