22/2006 – Powołanie czlonków Rady Nadzorczej

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner SA powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję jej obecnych członków. Dane dotyczące powołanych obecnie osób zostały przedstawione w Prospekcie Emisyjnym Spółki (Przemysław Koelner, Krystyna Koelner, Joanna Stabiszewska, Zbigniew Pamuła, Zbigniew Szczypiński) oraz raporcie bieżącym nr 34/2005 (Wojciech Arkuszewski, Arkadiusz Jastrzębski).

Go to top