22/2005 – Zgoda na zawiązanie spółki Koelner Deutschland GmbH w Republice Federalnej Niemiec

Zarząd Koelner SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na utworzenie i zawiązanie na terenie Republiki Federalnej Niemiec, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Koelner Deutschland GmbH z siedzibą w Bad Berleburg o kapitale założycielskim 100.000 EUR, w którym całość udziałów obejmie jedyny wspólnik Koelner SA, pokrywając je gotówką. Podstawowym przedmiotem działalności spółki będzie sprzedaż technik zamocowań dla budownictwa.

Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – informacja poufna

Go to top