22/2004 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 17.12.2004 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, iż uchwałą nr 457/2004 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wyznaczył na 23.12.2004 r. dzień ostatniego notowania 7.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Jednocześnie Zarząd Giełdy uchwałą 458/2004 postanawia wprowadzić z dniem 24.12.2004 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Uchwała ta wchodzi w życie pod warunkiem dokonania w dniu 24.12.2004 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA rejestracji powyższych akcji i oznaczenie ich kodem „PLKLNR000017”.

Go to top