21/2020 – Zawiadomienia o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 września 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez:
– osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu Pana Radosława Koelnera,
– osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – Amicus Poliniae Sp. z o.o.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Powiadomienie o dokonanej transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Radosław Koelner (69,1 KB)

Powiadomienie o dokonanej transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – Amicus Poliniae Sp. z o.o. (76,4 KB)

Go to top