21/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 14 grudnia 2017 r. oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Rawlplug S.A. (157,6 KB)

Projekty uchwał na NWZ Rawlplug S.A. (276,0 KB)

Tekst jednolity Statutu Spółki (240,3 KB)

Załącznik do projektu uchwały – Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. (174,2 KB)

Go to top