21/2016 – Likwidacja spółki zależnej Koelner d.o.o. (Chorwacja)

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od swojego doradcy prawnego w Chorwacji o uprawomocnieniu się w dniu 28 sierpnia 2016 roku postanowienia Sądu Gospodarczego w Zagrzebiu (Chorwacja) o wykreśleniu z rejestru handlowego spółki zależnej Koelner d.o.o. Spółka ta ze względu na nieistotność nie podlegała konsolidacji, a od stycznia 2011 r. nie prowadziła działalności handlowej.
Rawlplug S.A. utworzyła odpisy aktualizujące na aktywa w spółce zależnej w poprzednich okresach sprawozdawczych. Likwidacja spółki nie będzie więc miała wpływu na bieżący wynik jednostkowy Spółki jak również na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Spółki.

Go to top