21/2011 – Nabycie praw do własności intelektualnej od Rawlplug Ltd

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7.11. 2011 r., Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną w dniu 26.10.2011 r. umowę nabycia od spółki Rawlplug Ltd. prawa do znaku towarowego „Rawlplug” oraz praw do patentów za kwotę 58,9 mln zł. Rawlplug Ltd jest spółką w 100% zależną od KOELNER SA.
Równocześnie, Rawlplug Ltd. planuje dokonanie odkupu udziałów własnych od KOELNER SA w celu ich umorzenia w zbliżonej wartości. Rozliczenie transakcji zostanie dokonane za potrąceniem wzajemnych wierzytelności.
Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Go to top