21/2009 – Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2009 z dnia 30.04.2009 r. Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 30 września 2009 r. podpisany został aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks przedłuża termin spłaty krótkoterminowej części kredytu w wysokości 20 mln zł do 30 września 2010 r. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki wynoszących na dzień sporządzenia raportu 280,7 mln zł.

Go to top